Privacy policy en disclaimer

Fietsen Service van Mersbergen respecteert de privacy van onze klanten en websitebezoekers. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst(en) worden zorgvuldig verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u te informeren, te contacteren en voor het factureren voor zaken die betrekking hebben op de door ons geleverde diensten of  voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en).

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming aan derde, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of  de met u gesloten overeenkomst(en), zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een fietsverzekering. Fietsen Service van Mersbergen verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk administratief toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij wettelijk verplicht zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen dan heeft u daar het recht toe. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of u kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een  verzoek sturen naar info@fietsenservicevanmersbergen.nl ook wanneer u in indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als er mogelijke aanwijzingen zijn van misbruik. Fietsen Service van Mersbergen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking en misbruik tegen te gaan.

Bovenstaande privacy verklaring is van toepassing op onze website www.fietsenservicevanmersbergen.nl, op de door ons geleverde diensten en op uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en).

Contactgegevens:

Fietsen Service van Mersbergen

Rondendans 12, 4265 JG Genderen

Telefoonnummer: 0652209812

E-mail: info@fietsenservicevanmersbergen.nl

Website: www.fietsenservicevanmersbergen.nl

Wij doen ons uiterste best om onze website bij te houden en te voorzien van juiste informatie, toch kan het zo zijn dat informatie niet compleet, of foutief vermeld staat, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, Fietsen Service van Mersberen is hiervoor niet aansprakelijk. Voor doorverwijzingen naar andere websites via zogenaamde links, nog voor de inhoud/informatie die daar vermeld staat zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk, wij staan daar volledig buiten.

Het is niet toegestaan om informatie nog afbeelding nog logo, van onze site te kopiëren of te verspreiden, zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gevraagd, aan Fietsen Service van Mersbergen.

Copyright 2023 Fietsen Service van Mersbergen. Alle rechten voorbehouden.